Kaip pildyti paštu atsiųstą rinkimų biuletenį?

Kartu su balsavimo biuleteniu, rinkėjo kortele ir kitais rinkimų dokumentais, atsiųstame laiške rasite ir biuletenio pildymo instrukcijas.

Leave a Comment