Kodėl yra du biuleteniai? Kuo skiriasi vienmandatė ir daugiamandatė apygardos? Kaip galiu balsuoti už atskirus kandidatus, ir kaip tai veikia?

Balsuojant Seimo rinkimuose, pusė visų Seimo narių (70) yra išrenkama daugiamandatėje apygardoje, ir pusė (71) vienmandatėje.

Pirmasis biuletenis skirtas balsuoti vienmandatėje apygardoje. Rinkėjas balsuoja už atskirą kandidatą, kuris kandidatuoja toje geografinėje teritorijoje (užsienyje gyvenantys lietuviai įrašomi į Naujamiesčio apygardos rinkėjų sąrašus). Daugiausia balsų surinkęs kandidatas tampa Seimo nariu ir atstovauja savo geografinės teritorijos rinkėjų interesus Seime.

Antrasis biuletenis skirtas balsuoti daugiamandatėje apygardoje. Rinkėjas balsuoja už visą partiją (jos sąrašą). Partijos, surinkusios daugiau nei 5 proc. rinkėjų balsų, tarpusavyje pasiskirsto daugiamandatėje apygardoje renkamų Seimo narių skaičių (70) proporcingai pagal gautų balsų kiekį.

Papildomai, rinkėjas gali balsuoti už atskiras asmenybes savo partijos sąraše, suteikdamas iki penkių kandidatų savo pirmumo balsą. Galutiniame rezultate partijos kandidatai surikiuojami pagal gautus pirmumo balsus, ir į Seimą patenka pirmieji N kandidatų, kuriuos partija gavo daugiamandatėje apygardoje.

Leave a Comment